2pro je Dream job!
Nekecáme!
Tvoj Dream job?
Nepredbiehajme!

Najskôr si musíme sadnúť. Nemyslíme tým sadnúť si na kávu a lákať ťa na spoluprácu. Na to sú expertmi iné firmy. Potrebujeme si sadnúť ľudsky.

Rozhodni sa srdcom či ťa to k nám ťahá. Zanechaj dátovú stopu a dáme s tebou úvodný call

Contact
Telefonický kontakt Petra Zrubecová +421 951 939 695
*Povinný údaj

Kde nás
nájdeš?

Oáza centrum, Štúrova 71/A, Nitra I Obchodné centrum Cassovar, Žriedlová 11, Košice I Andreja Žarnova 6, Trnava

Fakturačné údaje

2PRO, a. s. Štúrova 71A 949 01 Nitra zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10615/N


IČO: 54468175
DIČ: 2121689944
IČ DPH: SK2121689944


Číslo účtu:
IBAN: SK0475000000004030306615