Chcem Získať Daňový Bonus za Svoje Úspory

Zaistite si pohodlný dôchodok s III. pilierom a vykročte s odvahou do budúcnosti.

Kategória :

DeLuxe

Klient :

ČSOB

Množstvo :

2

Aktualizované:

4.4.2024

Predstavte si, ako by ste chceli stráviť zlaté roky života. III. pilier vám dáva možnosť akumulovať prostriedky pre vašu dôchodkovú pohodu, kombinujúc vlastné úspory s prípadnými príspevkami od zamestnávateľa. Ponúka vám slobodu výberu medzi rôznymi investičnými stratégiami, umožňujúc optimalizovať vaše výnosy podľa osobného rizikového profilu. Takto nasporíte významné sumy, ktoré vám budú vyplácané podľa vašich predstáv a potrieb. Začnite budovať svoj dôchodok už dnes a užívajte si plody svojej práce s pocitom finančnej istoty.

Pre koho je vstup do III. piliera povinný?

Pre tých, ktorí pracujú v rizikových povolaniach, je účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení povinná. Toto pravidlo sa vzťahuje na profesie klasifikované ako rizikové podľa orgánov ochrany zdravia, vrátane tanečníkov a hudobníkov hrajúcich na dychové nástroje. Zamestnanci musia do 30 dní od nástupu do práce uzatvoriť zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Zamestnávatelia sú povinní prispievať najmenej 2 % z vymeriavacieho základu, pričom zamestnanci môžu svoje príspevky zvyšovať, aby si tak zlepšili budúci dôchodok.

Pre koho je výhodný?

III. pilier doplnkového dôchodkového sporenia predstavuje atraktívnu možnosť pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť vyšší dôchodok nad rámec základného dôchodkového systému. Zvláštne výhodný je pre zamestnancov, ktorých zamestnávatelia prispievajú na ich III. pilier, čo predstavuje dodatočný príjem, ktorý by inak nezískali. Tento príspevok je pre zamestnávateľa navyše daňovo odpočítateľný až do výšky 6 %. Rozhodne sa oplatí opýtať sa vášho zamestnávateľa, či ponúka tento benefit.

Prečo sporiť v III. pilieri?

Plánovanie dôchodku cez trojpilierový systém poskytuje pevný základ pre vašu finančnú budúcnosť. I. pilier je založený na povinných odvodoch do Sociálnej poisťovne, II. pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie s možnosťou zhodnocovania časti vašich odvodov, a III. pilier, doplnkové dôchodkové sporenie, vám umožňuje akumulovať dodatočné prostriedky. Využitím II. a III. piliera si môžete znížiť závislosť na štátnom dôchodku a zabezpečiť lepšie finančné zázemie v dôchodku.

Sporíte rozumne?

Maximalizujte výnosy svojich úspor pre budúci dôchodok s využitím dynamických investičných stratégií III. piliera. Máte možnosť zvoliť si z rôznych fondov - od tých s vyššou mierou rizika a potenciálom výnosu v globálnom akciovom fonde, cez vyvážený prístup príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, až po indexový fond s možnosťou investície do akciových indexov pre tých, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie. Pre výplatu dôchodkových úspor slúži výplatný fond s nízkym rizikom.

2PRO Balíky Plné Benefitov