Môj II. lepší pilier

Môj II. lepší pilier

Kategória :

DeLuxe

Klient :

Stavebné Dôchodkové Sporenie

Množstvo :

3

Aktualizované:

4.4.2024

Neviete ako sa vám zhodnocujú vaše úspory? Tento fakt môže ovplyvniť výšku vášho dôchodku v desať tisícoch eur. Využite možnosť si bezplatne skontrolovať investičnú stratégiu za 10 minút vášho času. Ide o vaše peniaze a to koľko si toho budete môcť dovoliť na dôchodku, pretože svoju budúcnosť ovplyvňujete dnes.

Od januára 2023 platí, že sporiteľ môže prestúpiť do inej DSS len na základe prestupovej zmluvy, a teda nepotrebuje Akceptačný list zo Sociálnej poisťovne. Jedinou podmienkou je, že prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami je možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.Využite maximálne zhodnotenie vašich úspor výberom najvýkonnejších fondov

2PRO Balíky Plné Benefitov